INDIVIDUELE BEGELEIDING

De psychologische en pedagogsische begeleiding is gericht op volwassenen en kinderen. De begeleiding begint met een intakegesprek en eventueel een onderzoek. Op basis van dit eerste gesprek en het onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt. Zowel volwassenen als kinderen worden steeds serieus genomen en de begeleiding is heel inzichtelijk.

In de begeleiding van volwassenen en kinderen vinden gesprekken plaats, waarin gezocht wordt naar een oplossing voor problemen. De begeleiding van kinderen gaat meestal aan de hand van tekeningen en spelmaterialen. Is het probleem een leerprobleem dan zoeken we aansluiting bij datgene wat er in school gebeurt.


GEZINSBEGELEIDING/SYSTEEMTHERAPIE

Soms is een lastige situatie rondom een kind niet via een begeleiding van één persoon mogelijk. Er is vaak een wisselwerking met wat er thuis gebeurt. Een gesprek aan de keukentafel of op de bank met het hele gezin is dan van belang. In een traject kom ik, als het nodig is, thuis langs om met het hele 'systeem' te praten.


OUDERS/SCHOLEN

Rondom de begeleiding is er contact met de betrokkenen.

Het contact met ouders en school maakt dat het kind het gevoel krijgt er niet alleen voor te staan. In deze contacten staat het afstemmen van de begeleiding en ieders rol daarin centraal.


BEELDBELLEN/ONLINE

Alle gesprekken kunnen ook online aangeboden worden.

Copyright 2021| KVK 06084347 | Rabobank NL05RABO0324842198 | NL001345742B09 | BIG GZ 99058419025 | BIG Orthopedagoog Generalist 29058419031 | ABG Praktijk 9405554 | AGB Persoonlijk 94006004 | NIP 135724 | NVO 4388